ข่าวกิจกรรม

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมบรรยายภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมบรรยายภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) แก่บุคลากรสังกัดกรมที่ดิน และบุคคลทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 11 มิ.ย 2561 : 15:17:08

รักษาการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจและผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่6 เข้าร่วมประชุม

นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ และนายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่6 เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ระบบสารสนเทศด้านการรังวัดและลงที่หมายแผนที่ในระบบดิจิตัล ใ

วันที่ 23 เม.ย 2561 : 15:39:44

ชาวดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ชาวดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และประเพณีปีใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ 17 เม.ย 2561 : 11:37:13

เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่, ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์และประเพณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ 17 เม.ย 2561 : 10:39:28

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๗ปี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ 16 ก.พ 2561 : 09:59:01

อธิบดีกรมที่ดิน เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน โดยมีนายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

วันที่ 24 ม.ค 2561 : 10:30:02

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเข้าตรวจสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 6 เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และมอบแนวนโยบายของกรมที่ดิน โดยมีนายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ รายงานและให้การ

วันที่ 08 ม.ค 2561 : 14:44:58

นายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 6 เข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการกับนายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 6 เข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการกับนายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 ธ.ค 2560 : 10:43:53

โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2560

วันที่ 23 กันยายน 2560 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างเสริมคุณธรรม บุคลากรสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 16 ต.ค 2560 : 12:10:16

ชาวดินเชียงใหม่รวมพลังสานนโยบาย

ชาวดินเชียงใหม่รวมพลังสานนโยบาย "โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)" พื้นที่อำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

วันที่ 15 ก.ย 2560 : 16:50:48

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

วันที่ 02 ส.ค 2560 : 15:42:18

กิจกรรมทางศาสนา ๕ ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมทางศาสนา ๕ ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

วันที่ 02 ส.ค 2560 : 14:40:48

 [ 12 3 4 5 6   Last