ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมที่ดิน และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมที่ดิน และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

วันที่ 04 ธ.ค 2560 : 10:50:03

ข้อสังเกตเบื้องต้นในการดูโฉนดที่ดินของจริง

ข้อสังเกตเบื้องต้นในการดูโฉนดที่ดินของจริง

วันที่ 14 พ.ย 2560 : 11:30:24

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗)

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗)

วันที่ 30 ส.ค 2560 : 10:12:15

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐

วันที่ 28 ส.ค 2560 : 10:06:44

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวน เสนอชื่อบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี2560

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวน เสนอชื่อบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี2560

วันที่ 29 มิ.ย 2560 : 10:51:30

กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน

กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 30 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://spapp.dol.go.th/AllNewOfficealSearchPublic.aspx?id=11160

วันที่ 03 พ.ค 2560 : 15:13:08

แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 มี.ค 2560 : 09:29:50

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน พิสูจน์สอบสวนและตรวจสอบเนื้อที่ เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน พิสูจน์สอบสวนและตรวจสอบเนื้อที่ เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

วันที่ 26 ต.ค 2559 : 13:31:33

ข้อสังเกตเบื้องต้นในการดูโฉนดที่ดินของจริง

ข้อสังเกตเบื้องต้นในการดูโฉนดที่ดินของจริง

วันที่ 07 มิ.ย 2559 : 10:04:43

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการฯลฯ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการฯลฯ

วันที่ 30 พ.ค 2559 : 17:31:32

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สู่ "สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ" ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ประจ

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สู่ "สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ" ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 22 เม.ย 2559 : 12:42:05

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน "ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๕๙"

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน "ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๕๙"

วันที่ 11 เม.ย 2559 : 14:09:07

 [ 12 3   Last