ราคากลาง

เดือนมิถุนายน 2560

วันที่ 13

เดือนสิงหาคม 2560

วันที่ 8

​วันที่ 11

เดือนกันยายน 2560

​วันที่ 8

​​เดือนธันวาคม 2560

​วันที่ 22

เดือนมกราคม 2561

วันที่ 12

​วันที่ 16

​วันที่ 22

​วันที่ 25

​วันที่ 26

​วันที่ 29

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 2

วันที่ 6

วันที่ 15

เดือนมีนาคม 2561

วันที่ 2

​วันที่ 6

​วันที่ 9

​วันที่ 13

​วันที่ 26

​วันที่ 27

เดือนเมษายน 2561

วันที่ 3

วันที่ 17

วันที่ 19