ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล์

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - เชียงราย

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง - พะเยา - แพร่ - น่าน

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร - ตาก - สุโขทัย

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - เพชรบูรณ์ - พิจิตร - นครสวรรค์

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดอุดรธานี - หนองคาย (๑)

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดบึงกาฬ - หนองคาย (๒) - เลย

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม - สกลนคร - มุกดาหาร

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น - ชัยภูมิ - กาฬสินธุ์

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด - ยโสธร - มหาสารคาม

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี - ศรีสะเกษ

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครราชสีมา - บุรีรัมย์ - สุรินทร์

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสระบุรี - นครนายก - ลพบุรี - สระแก้ว - ปราจีนบุรี - ฉะเชิงเทรา

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี-กาญจนบุรี- ประจวบคีรีขันธ์ - อ่างทอง

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี - ชุมพร

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่ - พังงา - ตรัง - สตูล

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช - พัทลุง

 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา - ปัตตานี - นราธิวาส - ยะลา